پەیوەندیارتباط با مااتصل بنا

Why GPS ?

Thousands of stolen vehicles have been recovered thanks to the use of GPS location technology. Hardwired real-time trackers allow you to check in on your vehicle's location without worrying about battery life, and battery-powered devices are smaller and portable. Both types of devices help you and police track your missing vehicle with ease.
Read more...

GPS Devices

Contact Us

Delta Technick Company
Salim Str. B.7 H. 33 - Sulaimani – Kurdistan – Iraq
Tel 1 : 07703390001
Tel 2 : 07703390002
Email: info@dttracking.com

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

Free updates & support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

Incredibly Flexible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

Contact Us

Tel  : (+964)  53 3203202 - 53 3203222
Tel  : (+964)  7703390001 - 7703390002
Address :  Serdem Gallery Salim Str. 31 - Slemani – Kurdistan – Iraq

Email : info@dttracking.com

DT Tracking - Control Panel

Location is Everything

When it comes to locating a missing Vehicle  or object, a global positioning system (GPS) can display tracking information with unparalleled accuracy. Instead of spending several hours or days looking for something or someone, you can simply activate your GPS tracker and receive real-time location data. The only difficult part of using one of these systems is  determining which kind of Tracker , how to place your tracker and the hi quality of after sell serves  in order to ensure a quick recovery.

Tracking

See your car moving on a map in real time.
Read more ...

History

Save all track in History and see any time
Read more ...

Geo Fence

Create Custom Geo Fence in your account.
Read more ...