سيستمی دەستنیشانكردنى شوێنی ئۆتۆمبێل لە Delta Technick ردیاب دلتا تکنیکنظام تحديد المواقع من .Delta Technik Co

Why GPS ?

Thousands of stolen vehicles have been recovered thanks to the use of GPS location technology. Hardwired real-time trackers allow you to check in on your vehicle's location without worrying about battery life, and battery-powered devices are smaller and portable. Both types of devices help you and police track your missing vehicle with ease.
Read more...

GPS Devices

Contact Us

Delta Technick Company
Salim Str. B.7 H. 33 - Sulaimani – Kurdistan – Iraq
Tel 1 : 07703390001
Tel 2 : 07703390002
Email: info@dttracking.com

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

Free updates & support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

Incredibly Flexible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

DT Tracking for GPS Tracking


It's not uncommon for someone to lose a laptop bag at an airport or other public venue. Placing a small GPS unit within its pockets can help you quickly recover the item should you realize it has been taken; a tracking device sewn into the side of the bag is even less noticeable. While it may take you an hour of time to sew the covering in place, it's better than losing an expensive laptop and/or tablet. If you do sew the tracker in, however, make sure it can be easily accessed (through a velcro flap, for example); you'll need to charge the tracker at some point.

Some briefcases can be refitted to house a small compartment for a GPS tracker. As mentioned above, you could also include a hollowed-out book to house the unit itself within the briefcase. If your case has a deep pocket, sewing the locator into the bottom of that pocket could keep the device from being obvious. The larger and more elaborate the briefcase is, the easier it will be to install and hide the GPS unit.

Through a mobile-friendly website accessed from your smartphone, you can locate a person or car within moments. Instead of waiting for local law enforcement to happen across your vehicle, a GPS tracker for a car can provide you with real-time information about its location. In fact, you can be sent a text message the instant the automobile crosses a pre-determined location threshold. This could also be useful if you want to make sure your teenage driver is traveling to and from destinations without friendly detours.

A GPS tracking device for cars allows you to see your car moving on a map in real time. No more worries anymore; you will always know your car is fine ! Do you love to have data about your car’s whereabouts? Some tracking devices for cars log a complete travel history so you always can consult the data afterwards. But a vehicle tracker has more advantages, for example you can use it to find your parked car back. The latter can also be done with an app, but then you miss out on all the other advantages of gps tracking devices for cars …

In bigger, unknown cities, this is no luxury! Now let us help you choose the best car tracker for your specific needs. Check our complete comparison guide on how to choose the best GPS tracker for car. If you want to track your teenager’s or partner’s car, also have a look at our ultimate guide for portable GPS for kids. Or just pick the best car tracker from our selection below…

  • Track your device every time
  • Show Location and more details
  • Show Speed of Car
  • History part for save all Track
  • Create Custom Geofence
  • Customize Settings
  • Multi Map Style

DT Tracking - Control Panel

Location is Everything

When it comes to locating a missing Vehicle  or object, a global positioning system (GPS) can display tracking information with unparalleled accuracy. Instead of spending several hours or days looking for something or someone, you can simply activate your GPS tracker and receive real-time location data. The only difficult part of using one of these systems is  determining which kind of Tracker , how to place your tracker and the hi quality of after sell serves  in order to ensure a quick recovery.

Tracking

See your car moving on a map in real time.
Read more ...

History

Save all track in History and see any time
Read more ...

Geo Fence

Create Custom Geo Fence in your account.
Read more ...