بەرهەمەکانhttp://dttracking.com/products.html?lang=faالمنتجات

Why GPS ?

Thousands of stolen vehicles have been recovered thanks to the use of GPS location technology. Hardwired real-time trackers allow you to check in on your vehicle's location without worrying about battery life, and battery-powered devices are smaller and portable. Both types of devices help you and police track your missing vehicle with ease.
Read more...

GPS Devices

Contact Us

Delta Technick Company
Salim Str. B.7 H. 33 - Sulaimani – Kurdistan – Iraq
Tel 1 : 07703390001
Tel 2 : 07703390002
Email: info@dttracking.com

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

Free updates & support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

Incredibly Flexible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
View More

All Products


DT201

DT Tracking for GPS Tracking - DT201
 • GSM quad-band frequency
 • Real time tracking
 • Overspeed alarm
 • power failure alarm
 • Built-in backup battery
 • Internal memory support
 • Cut Out
 • ACC anti-theft alarm


Read more...

DT303

DT Tracking for GPS Tracking - DT303
 • Real time tracking
 • SOS Button
 • GSM quad-band frequency
 • Geo-fencing control / Overspeed alarm
 • Built-in backup battery / Internal memory support
 • External GPS/GSM antenna
 • Cut Out / power failure alarm
 • ACC anti-theft alarm


Read more...

DT301

DT Tracking for GPS Tracking - DT301
 • GSM quad-band frequency
 • Real time tracking
 • power failure alarm / Cut Out
 • Built-in backup battery
 • Internal memory support
 • Geo-fencing control / Overspeed alarm
 • Waterproof : IP67
 • ACC anti-theft alarm


Read more...

DT207

DT Tracking for GPS Tracking - DT207
 • Real time tracking
 • SOS Button / Overspeed alarm
 • GSM quad-band frequency
 • Voice monitoring / Two way calling
 • Built-in battery / Internal memory
 • External GPS/GSM antenna
 • Cut Out / power failure alarm
 • ACC anti-theft alarm


Read more...

DT204

DT Tracking for GPS Tracking - DT204
 • Real time tracking
 • SOS Button
 • GSM quad-band frequency
 • Voice monitoring
 • Built-in battery
 • Overspeed alarm
 • Cut Out / power failure alarm
 • ACC anti-theft alarm


Read more...

DT Tracking - Control Panel

Location is Everything

When it comes to locating a missing Vehicle  or object, a global positioning system (GPS) can display tracking information with unparalleled accuracy. Instead of spending several hours or days looking for something or someone, you can simply activate your GPS tracker and receive real-time location data. The only difficult part of using one of these systems is  determining which kind of Tracker , how to place your tracker and the hi quality of after sell serves  in order to ensure a quick recovery.

Tracking

See your car moving on a map in real time.
Read more ...

History

Save all track in History and see any time
Read more ...

Geo Fence

Create Custom Geo Fence in your account.
Read more ...